Taisyklės ir sąlygos

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

UAB “GSP INVESTMENT” elektroninės parduotuvės prekių pardavimo taisyklės.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Šis dokumentas yra pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje monetupasaulis.lt (toliau – Pirkėjas), ir UAB “GSP INVESTMENT” (toliau – Pardavėjas). Sutartis nustato tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje ir Pirkėjas sutinka su išvardintų taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas sudarydamas Sutartį su Pardavėju, patvirtina, jog žino šių taisyklių nuostatas bei prisiima atsakomybę už jų laikymąsį.

1.3. Pirkti el.parduotuvėje turi teisę:

1.4. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.5. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų ar globėjų sutikimą;

1.6. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai klientas el. parduotuvėje monetupasaulis.lt suformuoja prekių krepšelį, nurodo savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą ar atsiėmimo būdą, apmokėjimo būdą. Toliau susipažinęs ir sutikęs su šiomis taisyklėmis, bei privatumo politika, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.

2.2. Kiekvienas užsakymas yra saugomi UAB “GSP INVESTMENT” elektroninėje duomenų bazėje.

2.3. Internetinio užsakymo metu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Pardavėjas išsiunčia laišką apie užsakymo gavimo patvirtinimą.

 

 1. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Prekių kainos monetupasaulis.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM, išskyrus atvejus, kai prekės yra neapmokestinamos PVM.

3.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik tada, kai Pirkėjas apmoka už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje arba sumokama grynaisiais, atvykus į ofisą.

3.3. Investicinių metalų (aukso, sidabro, platinos, paladžio) luitų ir monetų kaina nustatoma pagal dienos pasaulinę investicinių metalų biržos kainą.

3.4. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jeigu nėra nurodyta kitaip. Šios išlaidos yra apmokamos Pirkėjo.

3.5. Perkant monetupasaulis.lt atsiskaityti galima:

 • Bankiniu pavedimu;
 • Prijungus prie asmens elektroninės bankininkystės;
 • Pardavėjo fizinėje parduotuvėje (grynaisiais pinigais).

 

3.6. Klientas privalo apmokėti užsakymą:

 • Per 1 valandą, jeigu užsakytos prekės kaina tiesiogiai priklauso nuo biržose besikeičiančios tauriųjų metalų kainos.
 • Kai perkami kiti produktai, sąskaitą apmokėti reikia per 24 val.

 

3.7. Pardavėjas turi teisę keisti užsakymo kainą po užsakymo pateikimo, jeigu:

 • Užsakymas investiciniams tauriųjų metalų luitams (auksas,  sidabras) buvo pateiktas ne darbo valandomis.
 • Dėl techninių kliūčių internetinėje parduotuvėje www.monetupasaulis.lt buvo nurodyta neteisinga kaina;
 • Dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

4.1. Prekių pristatymas Lietuvoje trunka 24-72 valandas (dvidešimt keturias – septyniasdešimt dvi valandas) nuo užsakymo priėmimo. Jeigu tuo metu prekės neturime vietoje ir nėra nurodoma preliminari pristatymo data, užsakymo pristatymo terminas yra derinamas individualiai.

4.2. Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi Lietuvos pašto ir LP EXPRESS teikiamomis paslaugomis.

4.3. Pristatymo terminai gali keistis jeigu:

 • Pirkėjas atliko užsakymą prekei, kuria Pardavėjas planuoja prekiauti ateityje;
 • Pirkėjas buvo informuotas, kad prekė vežama pagal išankstinį užsakymą;
 • Užsakymas atliktas savaitgalį ar šventiniu laikotarpiu. Tokiu atveju pristatymo terminai gali būti ilgesni.

 

4.4. Prekės Pirkėjui įteikiamos asmeniškai. Jeigu Pirkėjas pageidauja, jog prekes priimtų kitas asmuo, pildydamas užsakymo formą monetupasaulis.lt, privalo nurodyti įgalioto priimti prekes asmens duomenis.

4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės.

4.6. Prekes atsiimant ofise Pirkėjas turi iš anksto suderinti preliminarų laiką ir turėti tapatybę įrodantį dokumentą.

 

 1. UŽSAKYMO ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Prekės grąžinimo teisė negalioja tauriesiems metalams (luitams, monetoms ir medaliams) Investiciniai AUKSO/SIDABRO/PLATINOS/PALADŽIO gaminiai (Luitai, monetos) pagal LR ir ES įstatymus pateikus užsakymą ir fiksavus kainą yra negrąžintinos prekės, norint atšaukti užsakymą, jį galime atgal priimti tik pagal nurodytas produktų supirkimo kainas (Nr.738, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-28, i.k. 2014-10565)

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje monetupasaulis.lt, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Pirkėjas turi teisę nevaržomai keisti ar panaikinti savo registraciją

6.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, nes remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gaminiai iš tauriųjų metalų negali būti grąžinami.

6.4. Pirkėjas turi kitas teises nustatytas šiose taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. PIRKĖJO PAREIGOS

7.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti prekes.

7.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai naudotis Pardavėjo elektronine parduotuve, laikantis taisyklių bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, nevykdyti veiksmų, kurie pakenktų svetainės vientisumui.

7.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo arba atsiėmimo vietą.

7.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS

8.1. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti UAB GSP INVESTMENT elektroninės svetainės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve www.monetupasaulis.lt.  

8.2 Pardavėjas turi teisę sustabdyti ar nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neįspėjęs kliento. Tokiu atveju, Pirkėjo sudaryti sandoriai iki nurodytos veiklos sustabdymo ar nutraukimo nėra niekaip paveikiami ar ribojami.

8.3 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su klientu ir anuliuoti užsakymą su Pirkėju, jeigu jis šiose Taisyklėse nurodytais terminais ir sąlygomis neapmoka savo užsakymo.

8.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti užsakymą jeigu:

 • dėl techninių nesklandumų sutriko elektroninės parduotuvės veikla,
 • nebegalima užsakyti prekių (galioja prekėms, vežamoms pagal išankstinį užsakymą)
 • pasaulinėje rinkoje įvyksta dideli  kainos pokyčiai tauriųjų metalų srityje.

 

8.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai anuliuoti užsakymą, jeigu dėl iškilusių neaiškumų  negalima susisiekti su Pirkėju nurodytais kontaktais.

8.6. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną ir jeigu Pirkėjas jau yra apmokėjęs užsakymą, apmokėjimas grąžinamas per 3 (tris) darbo dienas į nurodytą Pirkėjo sąskaitą.

8.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 1. PARDAVĖJO PAREIGOS

9.1. Pardavėjas įsipareigoja nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę naudotis monetupasaulis.lt ir fizinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

9.2. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai. Pardvėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės pardutouvės veikimo sutrikimais.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymo pristatymą nustatytu terminu ir nurodytu adresu.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo asmeninius duomenis, privatumo teisę į jam priklausančią informaciją, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir “Privatumo politikoje”.

9.5. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jeigu Pirkėjas nesutinka užsakytos prekės keisti į analogišką, jam per 15 ( penkiolika ) darbo dienų grąžina sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.     

 

 1. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijoje ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą ir jų saugumą.

10.2. Pirkėjas yra atsakingas už prisijungimo duomenų saugumą. Visiems veiksmams, atliktiems iš Pirkėjo paskyros laikoma, jog sandoris sudarytas kliento vardu, nepaisant to, jog paskyra naudojosi tretieji asmenys.

10.3. Už sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje monetupasaulis.lt

10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.6. Pardavėjas nėra atsakingas už sutarties ar bet kokių kitų įsipareigojimų pavėluoto nevykdymo arba visiško nevykdymo, jeigu tai atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų veiksmų.

10.7. Įvykus Pardavėjo nekontroliuojamam įvykiui, Pardavėjas nedelsiant apie tai praneša Pirkėjui. Pardavėjo įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas arba sustabdomas.

10.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje monetupasaulis.lt vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl trečiųjų šalių prekių praradimo kaltės (AB Lietuvos paštas ar kita siuntų pristatymo kompanija)

 

 1. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

11.01. Pirkėjas visus pranešimus ir kilusius klausimus siunčia el. paštu: infor@gspinvestment.lt

11.02. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formjoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

12.1. Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas.

12.2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Elektronine parduotuve Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Pardavėjo numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Elektroninės parduotuvės funkcijos gali neveikti.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklapyje monetupasauls.lt laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

13.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus rasti abi šalis tenkinančio sprendimo, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.